تبلیغات
Commanders blue shirt - فوتبال در بهشت

فوتبال در بهشت

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

دو پیرمرد ٩٠ ساله، به نامهاى بهمن و خسرو، دوستان بسیار قدیمى بودند.هنگامى که بهمن در بستر مرگ بود، خسرو هر روز به دیدار او میرفت.یک روز خسرو گفت:بهمن جان، ما هر دو عاشق فوتبال بودیم و سالهاى سال با هم فوتبال بازى میکردیم.لطفاً وقتى به بهشت رفتى، یک جورى به من خبر بوده که در آن جا هم می شود فوتبال بازى کرد یا نه؟


بهمن گفت:خسرو جان، تو بهترین دوست زندگى من هستى.مطمئن باش اگر امکانش بود حتماً بهت خبر ...میدهم.چند روز بعد بهمن از دنیا رفت

یک شب،خسرو با صدایى از خواب پرید. یک شیء نورانى چشمک زن را دید که نام او را صدامیزد:خسرو،خسرو...خسرو گفت: کیه؟گفت:منم،بهمن.خسرو گفت:تو بهمن نیستى، بهمن مرده .بهمن گفت:باور کن من خود بهمنم.خسرو گفت:تو الان کجایی؟
بهمن گفت: در بهشت! و چند خبر خوب و یک خبر بد برات دارم.

خسرو گفت: اول خبرهاى خوب را بگو.بهمن گفت: اول این که در بهشت هم فوتبال برقرار است.و از آن بهتر این که تمام دوستان و هم تیمی هایمان که مرده اند نیز اینجا هستند.حتى مربى سابقمان هم اینجاست. و باز هم از آن بهتر این که همه ما دوباره جوان هستیم.

و هوا هم همیشه بهار است و از برف و باران خبرى نیست و از همه بهتر این که میتوانیم هر چقدر دلمان می خواهد فوتبال بازى کنیم و هرگز خسته نمی شویم. در حین بازى هم هیچ کس آسیب نمی بیند.

خسرو گفت: عالیه! حتى خوابش را هم نمیدیدم! راستى آن خبر بدى که گفتى چیه؟بهمن گفت: مربیمون براى بازى جمعه اسم تو را هم توى تیم گذاشته!


                    تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید