تبلیغات
Commanders blue shirt - هوا خیلی گرمه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هوا خیلی گرمه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سلام دوباره بازم یه جمعه دیگه....هوا گرم شد گفتم این کارو کنیم

 به به به به به به به

                                                    نظر یادتون نره