تبلیغات
Commanders blue shirt - ابوذر وکرار امدند

ابوذر وکرار امدند

اولین بمب های حاج اقا فتح ا... زاده منفجر شد

اولین بمب های حاجی زمانی منفجرشد ابوذر رحیمی وکرار جاسم را به خدمت گرفت

امیدواریم این دو بازیکن بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند همچنین کرار حاشیه های خود را کنار بگذارد

                                                         نظر یادتون نره