تبلیغات
Commanders blue shirt - پرسپولیس باخت ولی قهرمان شد

پرسپولیس باخت ولی قهرمان شد

همانطور که در دیدیار رفت با اشتباهات مشهود داوری ملوان در ازادی شکست خورد اما امروز در دیدار برگشت

با توجه به شکست اما تیم پیروزی قهرمان شد تا دوباره در جام باشگاه های اسیا با رتبه ی چهارمی به ایران بازگردد

اما از حق نگذریم تیم ملوان هم دربرابر استقلال حرفی برای گفتن نداشت اما تیم استقلال برای اینکه در یک سال

سه بار قرمز هارا ضایع نکند{باعرض معذرت} از جام کنار کشید